Contact

Heb je vragen? Stel ze via het contactformulier en we reageren zo snel mogelijk.
Speel je nog niet bij Sovoco en heb je interesse om bij Sovoco te komen volleyballen? Dan kun je het aanmeldingsformulier onder ‘formulieren’ invullen.

Email

ledenadministratie@sovoco.org

Locatie

Volleybal Vereniging Sovoco
Postbus 241, 3760 AE Soest

Vragen worden zo snel mogelijk beantwoord.

Bestuur

Voorzitter

Johan van Dam
bestuur@sovoco.org

Secretaris

René Knopper
secretaris@sovoco.org

Penningmeester

Arij Snijders
penningmeester@sovoco.org

Wedstrijdsecretaris

Eline Jongerius-van Kappel 
wedstrijdsecretaris@sovoco.org

Senioren TC

Antonietta Carta 
tc@sovoco.org

Jeugd TC

Krijn Broerse
jeugdtc@sovoco.org

Algemene zaken

Vacature
bestuur@sovoco.org

Recreanten TC

Vacature
recreantentc@sovoco.org

Ledenadministratie

Sponsorcommissie

Webmaster

Walter Boerenkamp & Hanneke van den Broek
webmaster@sovoco.org

Kantine commissie

Antonietta Carta
debunt@sovoco.org

Vertrouwenspersoon

Hettie Oude Kempers
vertrouwenspersoon@sovoco.org

Afmelden:

Afmelden als lid (gaan we uiteraard niet van uit, maar voor de volledigheid) Een lid heeft de plicht om schriftelijk op te zeggen voor 1 juni van het lopende verenigingsjaar indien hij/zij het volgende seizoen niet langer lid wil zijn. Indien een opzegging door een lid niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het daarop volgende verenigingsjaar. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse geldelijke bijdrage geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

of je kunt je schriftelijk afmelden bij Sjaak Hagen, Postbus 241, 3760 AE Soest. Vermeld hierbij je naam, geboortedatum en het team waar je in speelt.

Je kunt je afmelden per e-mail door een e-mail te sturen naar

ledenadministratie@sovoco.org

 

Lid worden?

Speel je nog niet bij Sovoco en heb je interesse om bij Sovoco te komen volleyballen?, dan kun je hier het aanmeldingsformulier op de site invullen.